MUDr. Andrea ŠTIPKALOVÁ 

Praktická lekárka, Osteopatka

POZOR!


Dňa 15.10.2021 nebudem ordinovať, zastupovať ma budem MUDr. Husárová, Poliklinika Mýtna 5 , tel. 57786-257. K dispozícii Vám budem znovu v pondelok 18.10.2021.

Vážení pacienti,

vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v prípade, ak vykazujete známky akútneho infekčného ochorenia : teploty, kašel, sťažené dýchanie, nádcha, bolesti hrdla, je potrebné sa dať pred návštevou ambulancie otestovať na ochorenie Covid 19 - bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste očkovaní proti tomuto ochoreniu!

Môžete využiť aj testovanie v budove polikliniky Mýtna 5, vchod z Anenskej ulice, kde robia každý pondelok, stredu a piatok od 7.00 do 15.00 Ag testovanie. Cena pre samoplatcov je 14,90€. Taktiež je možné objednať sa na testy cestou portálu www.korona.gov.sk


Tí, ktorí ešte nie sú  zaočkovaní na Covid 19 a majú záujem, je možné sa dať zaočkovať  aj v budove polikliniky Mýtna 5, vakcína Moderna.  Očkovanie prebieha v utorok a piatok od 7.00 do 15.00, nie je potrebné sa vopred objednať.  Po príchode je potrebné sa zaregistrovať na -1.poschodí.

Bližšie informácie sú na stránke: www.poliklinikamytna.sk


INFORMÁCIE O PREDPISE E-RECEPTOV:  

v prípade, ak máte záujem o predpis liekov vo forme e-receptu, napíšte svoju požiadavku formou SMS na tel. číslo 0919 350153. Odoslanie e-receptu potvrdím spätnou SMS.

V prípade, ak ide o predpis liekov od špecialistu, je potrebné najskôr osobne priniesť doporučenie, v ktorom je odporúčané užívanie lieku. Toto je platné 6 mesiacov, pokiaľ špecialista nedoporučí inak. V prípade, ak žiadate preskripciu a nemáte platné doporučenie, musíte si liek uhradiť v plnej výške.

VÝMENNÉ LÍSTKY

Výmenný lístok je odporúčanie  všeobecného lekára na vyšetrenie k špecialistovi. Všeobecný lekár ho vystaví na základe predchádzajúceho vyšetrenia pacienta,  keď nie je možné realizovať ďalšiu diagnostiku a terapiu cestou všeobecnej ambulancie. Je možné aj vyšetrenie u špecialistu bez vyšetrenia u všeobecného lekára, resp. vyžiadanie tzv. výmenného lístku telefonicky, jedná sa však o vyšetrenie na žiadosť pacienta a preto si toto vyšetrenie u špecialistu bude musieť hradiť v plnej výške podľa cenníka daného špecialistu.

Výmenný lístok nie je potrebný v prípade, ak potrebujete vyšetrenie v dermatologickej ambulancii, u psychologa, psychiatra, resp. u oftalmologa pri vyšetrení zrakovej ostrosti.

V prípade voľby špecialistu platí slobodná voľba lekára, pacient si môže vybrať  špecialistu, ten však môže pacienta aj odmietnuť. 

PRÁCENESCHOPNOSŤ

Vážení pacienti, práceneschopnosť sa vystavuje v deň návštevy lekára. Práceneschopnosť  sa može vystaviť najneskôr tri dni spätne len na základe lekárskej správy z akútneho ošetrenia. V prípade, ak nastupujete do nemocnice alebo na kúpeľný pobyt, práceneschopnosť žiadajte pri prijatí do zariadenia.


Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých 


NOVINKY