VZDELANIE A PRAX

 

MUDr. Andrea ŠTIPKALOVÁ

PRAKTICKÁ LEKÁRKA


V rokoch 1991-1997 som absolvovala štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia som absolvovala polročný štipendijný pobyt na internom oddelení v Evangelischen Krankenhaus vo Viedni. Po ukončení vysokoškolského štúdia som nastúpila ako sekundárny lekár v Národnom onkologickom ústave v Bratislave, kde som absolvovala aj prvú atestáciu z Internej medicíny. 

V roku 2005 som absolvovala atestáciu zo Všeobecného lekárstva a následne som začala pracovať ako všeobecný lekár pre dospelých v  Poliklinike na Mýtnej ulici v Bratislave, kde pracujem doteraz. 

V roku 2005 som začala paralelne študovať na Viedenskej škole osteopatie, štúdium som úspešne ukončila v roku 2010. Osteopatii sa dlhodobo venujem.

Plynule rozprávam anglicky a nemecky.

Foto: https://www.gavulka.sk