Preventívne prehliadky

03.01.2020

Na preventívnu prehliadku u všeobecného lekára máte nárok raz za dva roky. Evidovaní darcovia krvi, orgánov alebo tkanív by ju mali absolvovať každý rok.

Čo vás čaká v ordinácii:

  • Preventívna prehliadka by mala trvať 30 minút. Lekár začne prehliadku pohovorom, v ktorom sa sústredí na riziká vyplývajúce z rodinnej anamnézy, pracovnej záťaže a životného štýlu, skontroluje stav očkovania (napr. tetanus).
  • Nasleduje komplexné vyšetrenie celého tela od hlavy po päty, a to pohľadom, pohmatom, poklepaním, posluchom, skontroluje pulz a tlak krvi.
  • Súčasťou prevencie je aj prehliadka zameraná na kardiovaskulárne choroby.
  • V rámci preventívnej prehliadky pacient absolvuje odbery na hematologické a biochemické vyšetrenia (moč chemicky, močový sediment, glykémia, krvný obraz, vrátane trombocytov, sedimentácia krvi, vyšetrenie kreatinínu).
  • Vyšetrenie cholesterolu a triacylglycerolov sa vykonáva u poistencov, ktorí dosiahli vek 17 alebo 18 rokov a u poistencov starších ako 40 rokov. Súčasťou vyšetrenia u poistencov nad 40 rokov je aj EKG záznam činnosti srdca.
  • Pacientom nad 50 rokov alebo s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka sa vyšetruje aj prítomnosť krvi v stolici. Týmto vyšetrením sa dá odhaliť rakovina hrubého čreva a konečníka vo veľmi skorých štádiách, dokonca ešte v predrakovinových stupňoch ochorenia. Takéto štádium ochorenia sa ľahšie a rýchlejšie lieči a má dobrú prognózu vyliečenia.
  • Neoddeliteľnou súčasťou preventívnej prehliadky je poradenstvo o zdravom spôsobe života.

Na preventívnu prehliadku je potrebné objednať sa vopred. 

Zárveň Vás chcem upozorniť, že preventívna prehliadka slúži na včasnú diagnostiku ochorenia, ale nezaručuje Vám, že budete zdraví. Primárna prevencia by mala v prvom rade spočívať v zdravom životnom štýle. Jedine tak predchádzate vzniku vážnych civilizačných ochorení.