Aktuálne informácie o postupe pri podozrení na ochorenie COVID 19

07.09.2020

Vážení pacienti,

vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii a nespočetným telefonátom v ambulancii, som sa rozhodla  informovať Vás touto cestou o aktuálnych nariadeniach hlavného hygienika , ako postupovať pri podozrení na ochorenie COVID 19, zo dňa 2.9.2020.

Ochorenie spôsobené vírusom COVID 19 sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, telesnou teplotou nad 38 st.C, náhlym nástupom straty čuchu, chuti alebbo poruchou chuti, zápalom pľúc. Inkubačný čas je 2-14 dní.

Ochorenie sa potvrdí na základe:

klinických príznakov: osoba má aspoň jeden z príznakov - kašel', horúčka, sťažené dýchanie, náhly nástup straty chuti, čuchu alebo porucha chuti

zobrazovacích metód: RTG snímka

laboratórnej diagnostiky:  diagnostika PCR z výteru

epidemiologickej anamnézy: osoba bola pred nástupom príznakov v úzkom kontakte v posledných 14 dňoch  s potvrdeným prípadom COVID 19, alebo osoba pracovala alebo navštívila za posledných 14 dní pred nástupom príznakov v zariadení, kde bol potvrdený prebiehajúci prenos COVID 19, alebo osoba počas predchádzajúcich 14 dní navštívila rizikové krajiny alebo regióny / zoznam je na na www.uvzsr.sk/

Ochorenie je možné - ak má pacient klinické príznaky

Ochorenie je pravdepodobné - ak má pacient klinické príznaky a spĺňa epidemiologickú anamnézu

Ochorenie je potvrdené - ak pacient spĺňa laboratórne kritéria

Ak bola osoba v kontakte  s osobou s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID 19, miera rizika závisí od úrovne expozície:

Vysoké riziko majú osoby:

  •  ktoré mali osobný kontakt s prípadom COVID 19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minut
  • ktoré mali fyzický kontakt s prípadom COVID 19
  • osoby, ktoré mali nechránený priamy kontakt ( zakašlanie alebo kýchanie bez prekrytia nosa a úst u COVID 19 pozit. pacienta)
  • osoba, ktorá sedela v uzavretom prostredí  s prípadom COVID 19 dlhšie ako 15 minút

Nízke riziko majú osoby:

  • ktoré mali osobný kontakt s prípadom COVID 19 do dvoch metrov kratšie ako 15 minút
  • ktoré boli v uzavretom prostredí s prípadom COVID 19 kratšie ako 15 minút
  • osoby, ktoré cestovali spolu s prípadom COVID 19 akýmkoľvek dopravným prostriedkom

KARANTÉNNE OPATRENIA:

Izolácia v domácom prostredí pre osoby prichádzajúce zo zahraničia: platí pre osoby, ktoré prichádzajú zo zahraničia a zdržiavali sa v rizikovej oblasti, realizuje sa vo vlastnom dome, byte alebo inom vhodnom ubytovaní. Rizikový štát alebo región , je štát alebo región so zvýšeným rizikom infekcie, je zverejnený na stánke  www.uvzsr.sk

Opatrenia pre osoby s vysokým rizikom nákazy: 

Platí počas 10 dní od kontaktu s osobou pozitívne testovanou na  COVID 19.  Osoba dodržiava izoláciu v domácom prostredí alebo inom ubytovaní. Opatrenia sú zamerané na obmedzenie fyzického kontaktu a cestovania, vrátane neprijímania cudzej osoby v obydlí.  Je potrebné denné sledovanie príznakov, ako je teplota, kašel', unávu, problémy s dýchaním, straty čuchu, chuti, poruchy chuti. Dodržiava prísnu hygienu rúk. Ak by sa objavili príznaky ochorenia, ostáva v izolácii, kontaktuje lekára telefonicky.   Spravidla na 5.-10. deň od posledného kontatu s chorým sa podrobí testovaniu na COVID 19 - výter z nosa :  korona.gov.sk . Ak je test negatívny, pokračuje v izolácii v domácom prostredí v úhrnnej dĺžke minimálne 10 dní. 

Opatrenia pre osoby s nízkm rizikom nákazy:

Počas 10 dní od kontaktu s osobou pozitvne testovanou na COVID 19 osoba sleduje príznaky ochorenia, ako je kašel', teplota, strata chuti, čuchu, problémy s dýchaním. Dodržiava opatrenia  zamerané na obmedzenie fyzického kontaktu, vyhýba sa cestovaniu. Dodržiava prísnu hygienu rúk, dýchania. Ak by sa objavili príznaky, zotrvá v domácej izolácii a kontaktuje telefonicky lekára. 

Testovanie na COVID 19 sa realizuje najskôr na 5.deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na COVID 19 a to po vyplnení tzv. COVID PASSU na stránke korona.gov.sk.

Testovanie je možné objednať aj individuálne cez súkromné laboratória:  alphamedical.sk, medirex.sk .

V ambulancii môžete požiadať aj o vyšetrenie na protilátky proti COVID 19, ktoré informujú o prekonaní infekcie v minulosti. Vyšetrenie stojí 30 eur.